С поглед към бъдещето: Как световните тенденции в пазаруването ще се отразят на българските търговци

Във време на бързи промени в поведението на потребителите, технологиите и динамиката на световния пазар, потърсихме последни проучвания, които разкриват световни тенденции в пазаруването с идеята да ги преведем към спецификата на нашия пазар.
Така се появи тази публикация, която е вдъхновена от анализ на Делойт за бъдещето на ритейлинга в условия на светкавично променящ се пейзаж.
Еволюцията в търговията на дребно според това проучване се движи от шест основни сили, които, макар и глобални по обхват, имат ясно изразени последици и за местните пазари, включително и за България.

Шестте сили според Делойт, които определят световните тенденции в пазаруването

Променящият се потребител

Демографският пейзаж се променя, като се преминава от традиционни семейни структури към по-разнообразни състави на домакинствата. Светът, ще бъде по-разнообразен от расова и етническа гледна точка; намалява раждаемостта, увеличава се миграцията. Увеличава също продължителността на живота, както и „ножицата“ в доходите. Според Делойт, старият формат на „масова търговия“ е вече морално остарял. Според тази тенденция в пазаруването, разнообразието от потребители изисква персонализиран подход и предложения. Това е добра новина, защото един квартален магазинт доста по-бързо и ефективно може да се адаптира според нуждите на общността. Така той може да се конкурира по-успешно с близкия супермаркет от голяма верига.
Всъщност, има много такива реални примери за успешни търговци, които имат своята лоялна клиентела. В повечето случаи тези хора са с добри материални възможности и за тях са важни качеството, продуктите и личното отношение.

Еволюция на обществото и културата

С развитието на обществените ценности потребителите все повече предпочитат бизнеси, които отразяват техните етични убеждения или загриженост за околната среда. В България декларираните ценности и пристрастия на търговските вериги са все по-голям фактор при вземането на решение за покупка, например.
Тази тенденция в пазаруването също може да бъде конкурентно предимство. Заставането зад определена кауза или полза за общността е начин, по който всеки бизнес може да се отличи от конкурентите си и да създаде своя лоялна аудитория.

Бурно развитие на технологиите в ритейла

Световни тенденции в пазаруването: нови технологии.

Бързият напредък в технологиите не е само световна тенденция в пазаруването. В България бурно навлизат всякакви технологични въведения в ритейлинга, които подобряват ефективността в планирането, складирането и комуникацията в търговската зала. В Дисплей България през последната година наблюдаваме голям интерес към електронните етикети от всички видове формати търговски обекти. Съвремените начини на комуникация могат да бъдат използвани интелигентно и с голям успех от по-малките търговци, които не разполагат с голям екип, но пък са по-бързи и гъвкави. Съществуват безплатни или бюджетни съвременни инструменти за комуникация и събиране на данни, които подпомагат маневрирането в условия на силна конкуренция.

Радикални промени в индустрията

Размиването на границите на индустрията и навлизането на нови участници определено е световна тенденция, която ще бележи пазаруването на бъдещето. Този факт, колкото и да означава увеличаване на конкуренцията, дава възможност и за иновации. Сравнително лесното влизане в електронната търговия, например, помага за развитието на нови пазарни ниши, разработване на нови продуктови предложения или хибридно пазаруване.
В България има примери за изключително успешни регионални търговци, които съчетават офлайн пазаруването с алтернативни доставки, библиотека и други услуги в техните търговски обекти. Винаги има пространство за нови идеи, които отварят възможности и създават лоялни клиенти.

Климатични промени и запазване на планетата

Устойчивостта на околната среда се превърна в изключително важен проблем и световна тенденция, която ще се отрази върху пазаруването. Според изследане на НИМХ в Капитал, средният ръст на температурата за България ще се увеличи с над 2° до края на века. Водните запаси ще намалеят с до 20%, енергията за охлаждане ще нараства в пъти. Тези промени трябва да присъстват, като един от най-важните фактори в стратегията за развитие на българския търговец. Тази тенденция най-малкото може да бъде използвана и като преимущество. Ритейлърите биха могли да се отличат сред конкуренцията, като насърчават местни продукти, свеждат до минимум отпадъците и прилагат екологосъобразни практики. По този начин те могат да привлекат нарастващ сегмент от потребители, които се грижат за околната среда.

Променяща се икономика, политика и власт

Икономическите колебания, промените в политиката и променящата се динамика на властта в световен мащаб имат локално въздействие. В последната година виждаме сериозен опит за намеса от страна на правителството върху търговията на дребно. Необходимо е търговците да следят промените на политическия и управленския фронт, за да останат гъвкави и да адаптират предложенията си според конкретната обстановка.
Ние сме част от глобалната политика и икономика, която в наши дни е изключително динамична. В крайна сметка всички колебания се отразяват на крайния потребител. Често на когото се налага бързо да смени начина си на пазаруване в зависимост от обстановката. Ярък и близък спомен е ситуацията по времето на Ковид-19.

От глобални тенденции към местни възможности

Световна тенденция в пазаруването е преминаването от „масова“ към „микро“ политика на предлагане, както формулират от Делойт. Тази тенденция всъщност е предпоставка за сериозно преимущество на локалните търговци спрямо интернационалните вериги. Времето на масовите стоки (макар и по-бавно у нас) вече започва да преминава. Персонализираният подход е царят на бъдещите модели на пазаруване. Като се фокусират върху уникалните аспекти на българския пазар – култура, потребителско поведение и местни икономически условия – търговците на дребно могат да намерят иновативни начини да се отличат и да създадат стойност за клиентите си.

Пътят напред: Адаптация и иновации

Бъдещето на търговията на дребно в България не се състои само в това да отговорим на глобалните тенденции в пазаруването. Трябва да превърнем тези тенденции в местни предимства. Адаптирайки се към променящия се потребителски пейзаж, с разумно използване на технологиите и ангажимент към устойчивостта, всеки магазин може да си извоюва конкурентна ниша.

Приемането на промяната, гъвкавото управление и фокусирането върху нуждите на местната общност ще позволят на търговците да процъфтяват в бъдещия ритейл пейзаж.
За всички е ясно, че бъдещето на ритейлинга в България ще се определя от тези, които могат най-добре да се адаптират към глобалните тенденции в пазаруването, превръщайки ги във възможности за растеж и успех.

Тази публикация в блога черпи вдъхновение от детайлния анализ на Делойт за бъдещето на търговията на дребно с хранителни стоки, като подчертава трансформационните тенденции, които оформят индустрията. Благодарим на Deloitte за основополагащата им работа в тази област. За по-нататъшно проучване посетете оригиналната им статия тук.

Вижте още:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *